Lista investiţiilor – comuna Pipirig

Lista investiţiilor – comuna Pipirig

1. “Modernizare drum comunal DC 159 Pipirig – Dolia, în comuna Pipirig, judeţul Neamţ” –  finanţat prin HG 577/1997, cu o valoare totală de 6.593.005,71 lei; contract de lucrari nr. 9869 din data de 14.11.2008  cu SC BETAROM – până în prezent au fost executate lucrări în proporţie de 30%

2. “Modernizare drum comunal DC 158 Pluton, în comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – 3,090 km – finanţat prin PNDR – FEADR, măsura 322d   cu o valoare totală de 7.967.110,70 lei ; contract de lucrări nr. 10770/121 din data de 17.10.2012 cu Asocierea SC ASIRI INTERNAŢIONAL SRL, SC TLSIT SA, SC CONPROIECT-AKY SRL; în martie-aprilie 2013 vor începe lucrările de execuţie

3. “Modernizare drumuri comunale în satul Pluton, comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – lungimea totală 3,355 km – finanţat prin MDRT,   cu o valoare totală de 11.996.286,45 lei; în februarie va începe procedura de achiziţie pentru proiectare şi execuţie lucrări

4. “Reabilitare aşezăminte cultural cu scopul promovării tradiţiilor şi obiceiurilor populare, comuna Pipirig” – depus la GAL Ceahlău, cu o valoare de 273.571 lei; în martie-aprilie 2013 vor începe lucrările de execuţie

5.”Locuinţe pentru tineri destinate închirierii” finanţat prin MDRT – ANL, cu o valoare totala de 4.448.465  lei.

6.”Realizarea iluminatului stradal in comuna Pipirig, judetul Neamt prin utilizarea energiei solare” – depus la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, avand nr. de inregistrare OIE 630347/30.04.2010, finantat prin POS CCE, axa 4, domeniul major de interventie 2 ”Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi d producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” cu o valoare totala de 15.959.786,22 lei. Proiectul este eligibil, a primit 67,45 puncte, ocupînd poziţia 138 în Lista de proiecte ierarhizate aprobată de Comitetul de Selecţie. Valoarea punctajului de mai sus reprezintă valoarea acordată de evaluatorii externi, care au responsabilitatea evaluării.

Întrucât proiectul a întrunit în etapa de evaluare punctajul minim necesar prevăzut în Ghidul Solicitantului, dar nu se încadrează în bugetul alocat cererii de propuneri de proiecte, acesta a fost inclus în Lista de rezervă, constituită în conformitate cu prevederile Ghidului menţionat.

7. “Educatia din mediul rural la standarde europene” – depus la ADR Nord-Est, avand nr. de inregistrare NE/18/3/3.4/275/03.02.09, finantat prin POR, axa 3, domeniul major de intervenetie 3.4, cu o valoare totala de 871.691 lei. In urma finalizarii procesului de evaluare tehnica si financiara proiectul a fost declarat eligibil, dar trecut pe lista de rezerva, deoarece alocarea financiara regionala pentru acest domeniu major de interventie este atinsa de valoarea solicitata prin contractele de finantare semnate.

8. “Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Pipirig şi Boboieşti” – depus la MDRT avînd nr. de înregistrare nr.2027/12.01.2011,  cu o valoare totală de 7.559.947 lei pentru care este documentaţia de avizare

9. “Extindere reţea apă – str. Cucului, comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – depus la MDRT avînd nr. de înregistrare nr. 2029/12.01.2011, cu o valoare totală de 161.032 lei pentru care este documentaţia de avizare.

10.  “Construire centru pentru îngrijire copii, tip After School, sat Boboieşti, comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – depus la MDRT avînd nr. de înregistrare nr. 2037/12.01.2011,   cu o valoare totală de 1.976.786 lei

 

Primar,

Marcel Prună

Sari la conținut