Comisiile Consiliului local al comunei Pipirig sunt:

 1. Comisia pentru activitǎți economico-financiare, agriculturǎ, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, formatǎ din:
 • DIACONU IOAN – președinte;
 • CHIRILǍ GHIORGHE – secretar;
 • BȊRGǍOANU DAN – membru;
 • DIACONU DUMITRU – membru;
 • ARON CONSTANTIN – membru.
 1. Comisia pentru muncǎ și protecție socialǎ, protecția copiilor, juridicǎ și de disciplinǎ, formatǎ din:
 • POPA MARIAN – președinte;
 • ANA IOAN – secretar;
 • CHIRIAC VASILE – membru;
 • RAHǍU VASILE – membru;
 • IONIȚǍ VERONICA – membru.
 1. Comisia pentru ȋnvǎțǎmȃnt, sǎnǎtate și familie, activitǎți social-culturale și culte, formatǎ din:
 • ARSENE MIHAI – președinte;
 • GRAMADĂ VIOREL– secretar;
 • UNGUREANU GHEORGHE – membru;
 • DIACONU GEORGE-CIPRIAN – membru;
 • DAVID ION – membru.