SITUATIA PROIECTELOR – COMUNA PIPIRIG – INVESTITII

1.”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 159 PIPIRIG” – finantat prin HG nr. 577/1997, cu o valoare totala de 6.593.000 lei, termen de finalizare in anul 2012. Firma care executa lucrarea – SC EUROCONSTRUCT GROUP SRL Iasi; pana acum ne-a fost alocata suma de 200.000 lei.

2.BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT –depus la Cancelaria Primului –Ministru, avand nr. de ordine 848 din 1.09.2008 –  finantat prin OG nr. 7/2006 cu o valoare de 650.326 lei, din care, pana acum, ne-a fost alocata suma de 433.000 lei. Firma care executa lucrarea – SC Atlas Company SRL Tg. Mures.

Lucrările s-au finalizat, în data de 13 septembrie 2011 semnându-se procesul verbal de recepţie a lucrărilor.

3.Proiect integrat “Canalizare si statie de epurare in localitatile Pipirig si Boboiesti, Modernizare drum comunal DC 158 Pluton, Extindere retea apa – str. Cucului, Construire centru pentru ingrijire copii tip After School, sat Boboiesti, comuna Pipirig si Promovarea culturii traditionale in comuna Pipirig” depus la FEADR – masura 322, avand nr. de ordine 52 din data de 30.07.2009 cu o valoare totala de 2.500.000 euro. In urma evaluarii cererilor de finantare proiectul este eligibil, reportat, nefiind selectat pentru finantare deoarece a fost notat cu 52 puncte.

4.”AMENAJARE SPATII VERZI IN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT” – depus la Ministerul Mediului, avand nr. de inregistrare 44832 din data de 22.09.2009 – finantat prin Programul National de Imbunatatire a Calitatii Mediului prin Realizarea de Spatii Verzi in Localitati, cu o valoare totala 802.310 lei.

5.”LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII” depus la MDRT avand nr. de inregistrare 26147 din data de 12.10.2009, cu o valoare totala de 1.279.373 lei. In luna mai 2010 s-a derulat procedura de achizitie pentru executia lucrarii, dar pînă acum nu am primit nici un răspuns.

6. “Construirea si dotarea unui centru local de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice si dezvoltarea serviciilor turistice legate de turismul rural in comuna Pipirig, judetul Neamt” – depus la FEADR, masura 313, avand nr. de ordine 28 din data de 6.11.2009 cu o valoare totala de 200.000 euro. In urma verificarilor si evaluarii cererilor de finantare proiectul a fost selectat intrunind 100 puncte, dar a fost refuzata viza CFPP si Contractul de finantare declarat neincheiat pe motiv ca investitia propusa este supradimensionata.

7.”Realizarea iluminatului stradal in comuna Pipirig, judetul Neamt prin utilizarea energiei solare” – depus la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, avand nr. de inregistrare OIE 630347/30.04.2010, finantat prin POS CCE, axa 4, domeniul major de interventie 2 ”Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi d producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie cu o valoare totala de 15.959.786,22 lei. Proiectul este eligibil, a primit 67,45 puncte, ocupînd poziţia 138 în Lista de proiecte ierarhizate aprobată de Comitetul de Selecţie. Valoarea punctajului de mai sus reprezintă valoarea acordată de evaluatorii externi, care au responsabilitatea evaluării.

Întrucât proiectul a întrunit în etapa de evaluare punctajul minim necesar prevăzut în Ghidul Solicitantului, dar nu se încadrează în bugetul alocat cererii de propuneri de proiecte, acesta a fost inclus în Lista de rezervă, constituită în conformitate cu prevederile Ghidului menţionat.

8. “Educatia din mediul rural la standarde europene” – depus la ADR Nord-Est, avand nr. de inregistrare NE/18/3/3.4/275/03.02.09, finantat prin POR, axa 3, domeniul major de intervenetie 3.4, cu o valoare totala de 871.691 lei. In urma finalizarii procesului de evaluare tehnica si financiara proiectul a fost declarat eligibil, dar trecut pe lista de rezerva, deoarece alocarea financiara regionala pentru acest domeniu major de interventie este atinsa de valoarea solicitata prin contractele de finantare semnate.

Primar,

Marcel Pruna

Sari la conținut