Monthly Archives: august 2015

H O T A R A R E A Nr. 34 din 30 iulie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 34 din 30 iulie 2015 privind stabilirea unor măsuri pentru folosireabazei sportive din comuna Pipirig       Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.3 din Legea educației și sportului nr. 69/2000, precum

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 33 din 30 iulie 2015

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNA PIPIRIG CONSILIUL LOCAL  H O T A R A R E A Nr. 33 din 30 iulie 2015 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”              Consiliul local al comunei Pipirig;            Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 32 din 30 iulie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 32 din 30 iulie 2015 privind rezilierea unui contract de concesionare prin acordul părților și concesionarea directă a unei suprafețe de teren                Consiliul local al comunei Pipirig, întrunit în ședință la data de 30.07.2015; Având

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 30 din 30 iulie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 30 din 30 iulie 2015 privind alegerea președintelui de ședință    Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 26 din 26 mai 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 26 din 26 mai 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006; Vazand

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 25 din 26 mai 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 25 din 26 mai 2015 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 245 m.p., în favoarea S.C. E-ON Moldova Distribuție pentru executarea lucrării “Alimentarea cu

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 24 din 26 mai 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 24 din 26 mai 2015 privind confirmarea angajamentului comunei Pipirig de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de « Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 23 din 26 mai 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 23 din 26 mai 2015 privind alegerea președintelui de ședință    Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea

Citeste mai mult...