Monthly Archives: mai 2014

HCL Nr. 25 din 30 mai 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 25 din 30 mai 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006; Vazand referatul

Citeste mai mult...

HCL Nr. 24 din 30 mai 2014

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNAPIPIRIG CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 24 din 30 mai 2014 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” Consiliul local al comunei Pipirig; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările

Citeste mai mult...

HCL Nr. 23 din 30 mai 2014

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNA PIPIRIG CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E A Nr. 23 din 30 mai 2014 privind aprobarea luăriiîn administrare a unui număr de 1318 unităţi de compostare individuală a deşeurilor Consiliul Local al comunei Pipirig, întrunit în şedinţă la data de 30 mai 2014; Având în vedere prevederile

Citeste mai mult...

HCL Nr. 22 din 30 mai 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 22 din 30 mai 2014 privind retragerea Primarului comunei Pipirig din calitatea de reprezentant legal al comunei in Asociatii Intercomunitare si acordarea de mandat de reprezentare altei persoane Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ;

Citeste mai mult...

HCL Nr. 21 din 30 mai 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 21 din 30 mai 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1) din Legea administratiei

Citeste mai mult...

HCL Nr. 16 din 28.04.2014

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNA PIPIRIG CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA Nr. 16 din 28.04.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pipirig nr.2 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” Consiliul Local al

Citeste mai mult...