Monthly Archives: martie 2014

HCL nr. 14 din 27 martie 2014

ROMÂNIA JUDEŢUL NEMAT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG Codul fiscal: 2614228 Adresa de email: primaria.pipirig@yahoo.com H O T A R A R E Nr. 14 din 27 martie 2014 privind aprobarea contractării unui împrumut si garantarea unei finantari rambursabile interne în valoare de 650.000 lei În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) şialin.(4) lit. b), art.

Citeste mai mult...

HCL nr. 13 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 13 din 27 martie 2014 privind concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul

Citeste mai mult...

HCL nr. 12 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 12 din 27 martie 2014 privind actualizarea “Listei de inventar” cuprinzand bunurile ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Pipirig Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.119-124 din Legea administratiei publice locale

Citeste mai mult...

HCL nr. 11 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 11 din 27 martie 2014 privind punerea la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt, a spatiului in suprafata de 21.6 m.p. situat in localul Scolii cu clasele I-VIII Stinca Consiliul local al comunei

Citeste mai mult...

HCL nr. 10 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 10 din 27 martie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1) din Legea administratiei publice

Citeste mai mult...