Monthly Archives: ianuarie 2014

HCL Nr. 2 din 23 ianuarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 2 din 23 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile ale art. 19 alin(1)

Citeste mai mult...

HCL Nr. 3 din 23 ianuarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 3 din 23 ianuarie 2014 privind aprobarea « Programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate în caz de mobilizare și război » Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.

Citeste mai mult...

HCL Nr. 4 din 23 ianuarie 2014

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ – COMUNA PIPIRIG CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E Nr. 4 din 23 ianuarie 2014 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” Consiliul local al comunei Pipirig; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu

Citeste mai mult...

HCL Nr. 1 din 23 ianuarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 1 din 23 ianuarie 2014 privind alegerea președintelui de ședință Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; ~n temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea administrației publice

Citeste mai mult...