Monthly Archives: octombrie 2013

HCL Nr. 59 din 31 octombrie 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 59 din 31 octombrie 2013 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Pipirig Consiliul Local al Comunei Pipirig, Având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2012, pentru modificarea

Citeste mai mult...

HCL Nr. 58 din 31 octombrie 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 58 din 31 octombrie 2013 privind participarea comunei Pipirig la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „ECO- ZONA 3 –NEAMT” Consiliul Local al comunei Pipirig; Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati

Citeste mai mult...

HCL Nr. 57 din 31 octombrie 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 57 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ   Consiliul Local al comunei Pipirig, întrunit în şedinţă la data de 31.10.2013; Examinând expunerea de motive nr.12.117 din

Citeste mai mult...

HCL Nr. 55 din 31 octombrie 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind alegerea președintelui de ședință Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; ~n temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea administrației

Citeste mai mult...