Monthly Archives: august 2013

HCL Nr.45 din 27 august 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr.45  din 27 august 2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe prorietatea publică și privată a comunei Pipirig     Având în vedere proiectul de

Citeste mai mult...

HCL Nr.46 din 27 august 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr.46  din 27 august 2013 privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului « Înlocuire șarpantă și învelitoare din țiglă cu învelitoare din tablă la Liceul Tehnologic « Ion Creangă », Pipirig »   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având

Citeste mai mult...

HCL Nr.44 din 27 august 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr.44  din 27 august 2013 privind  modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2013   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului  nr.925/2006,

Citeste mai mult...

HCL Nr.43 din 27 august 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr.43  din 27 august 2013 privind modificarea componenței comisiei pentru muncă și protecție socială, protecția copiilor, juridică și de disciplină Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.54 alin.(6) din Legea

Citeste mai mult...

HCL Nr.42 din 27 august 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr.42  din 27 august 2013 privind validarea alegerii în calitate de consilier a domnului CHIRIAC VASILE,supleant  pe lista APEL ( Alianța Electorală Populara Progresistă Europeană Liberală). Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere

Citeste mai mult...

HCL Nr.41 din 27 august 2013

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr.41  din 27 august 2013 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a  domnului MARGHIOLU NICOLAE,  ca urmare a demisiei acestuia din funcția de consilier   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț

Citeste mai mult...