Monthly Archives: iunie 2013

HCL Nr. 32 din 25 iunie 2013

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 32  din 25 iunie 2013 privind concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.

Citeste mai mult...

HCl Nr. 31 din 25 iunie 2013

  ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 31  din 25 iunie 2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea  Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„ECONEAMŢ”   Consiliul Local al comunei Pipirig întrunit în şedinta ordinară; Având în vedere

Citeste mai mult...

HCL Nr. 30 din 25 iunie 2013

  ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 30  din 25 iunie 2013 privind aprobarea Protocolului  de colaborare dintre Consiliul Local și Primăria  comunei Pipirig, Asociația SASTIPEN și Asociația Centrul Comunitar de Resurse Pipirig , în vederea asigurării în comuna Pipirig a sustenabilității

Citeste mai mult...

HCL Nr. 29 din 25 iunie 2013

  ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 29  din 25 iunie 2013   privind rectificarea bugetului  local pe anul 2013 Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006;               

Citeste mai mult...

HCL Nr. 28 din 25 iunie 2013

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 28  din 25 iunie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1)  din

Citeste mai mult...

HCL Nr. 27 din 30 mai 2013

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 27  din 30 mai 2013 privind scutirea unor familii de la plata taxei speciale stabilita pentru functionarea Serviciului public de salubrizare in comuna Pipirig   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt; Având în vedere

Citeste mai mult...