Monthly Archives: decembrie 2012

HCL Nr. 45 din 28 noiembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG     H O T A R A R E A Nr. 45  din 28 noiembrie 2012 privindrectificareabugetului  local peanul 2012   Consiliul local al comuneiPipirig, județulNeamț ; Având în vedereprevederile art.19 alin. (2) dinLegeafinanțelorpublice locale nr. 273/2006; Văzândadresa nr. 4689 din 16.11.2012, a DirectieiGenerale a

Citeste mai mult...

HCL Nr. 44 din 28 noiembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 44  din 28 noiembrie 2012 privindaprobareaproiectuluitehnicpentruinvestiția  “ Modernizare drum comunal DC 158- Pluton, comunaPipirig, judetulNeamț”   Consiliul local al comuneiPipirig, județulNeamț ; Având în vedereprevederile: –   art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2011, republicată,

Citeste mai mult...

HCL Nr. 43 din 28 noiembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 43   din 28 noiembrie 2012 privindalegerea președintelui de ședință   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiuldispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1)  din Legeaadministrațieipublice locale

Citeste mai mult...