Monthly Archives: iunie 2012

HCL Nr. 18 din 31 mai 2012

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 18  din 31 mai 2012   privind rectificarea bugetului  local pe anul 2012              Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finantelor publice locale

Citeste mai mult...

HCL Nr. 17 din 31 mai 2012

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 17  din 31 mai 2012  privind  completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2012                       Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.4 alin.(1) si (4) din Hotararea Guvernului 

Citeste mai mult...

HCL Nr. 16 din 31 mai 2012

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 16  din 31 mai 2012  privind concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei                   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a

Citeste mai mult...

HCL Nr. 15 din 31 mai 2012

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 15  din 31 mai 2012   privind alegerea presedintelui de sedinta   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1) 

Citeste mai mult...

HCL Nr. 14 din 27 aprilie 2012

JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 14  din 27 aprilie 2012   privind aprobarea “Planului de actiuni si de lucrari de interes local”,  intocmit in conformitate cu prevederile Legii  nr.416/2001,  privind venitul minim garantat             Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ;  

Citeste mai mult...

HCL Nr. 13 din 27 aprilie 2012

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 13  din 27 aprilie 2012   privind rectificarea bugetului  local pe anul 2012              Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finantelor publice locale

Citeste mai mult...

HCL Nr. 12 din 27 aprilie 2012

                                                                                           ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 12  din 27 aprilie 2012   privind alegerea presedintelui de sedinta   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; ~n temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat

Citeste mai mult...