Monthly Archives: octombrie 2011

HCL 37/30 septembrie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 37  din 30 septembrie 2011   privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei                             Consiliul local al comunei Pipirig,judetul Neamt; Avand in vedere prevederile art. 123 alineat (2)  si

Citeste mai mult...

HCL 36/30 septembrie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 36  din 30 septembrie 2011   privind concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei                   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta

Citeste mai mult...

HCL 35/30 septembrie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 35  din 30 septembrie 2011   privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul de exploatare din cariera IZVOR, comuna Pipirig, judetul Neamt              Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ;

Citeste mai mult...

HCL 34/30 septembrie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 34  din 30 septembrie 2011   privind actualizarea  indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii “Modernizare drum comunal DC 159 Pipirig –Dolia”             Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere

Citeste mai mult...

HCL 33/30 septembrie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 33  din 30 septembrie 2011   privind rectificarea bugetului  local pe anul 2011              Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finantelor publice locale nr.

Citeste mai mult...

HCL 32/30 septembrie 2011

                                     ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG     H O T A R A R E A      Nr. 32  din 30 septembrie 2011   privind alegerea presedintelui de sedinta     Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale

Citeste mai mult...