Monthly Archives: septembrie 2011

R A P O R T privind starea economica si sociala a comunei Pipirig

Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la inceputul fiecarui an se face un bilant al activitatii desfasurate de autoritatea publica locala. In acest raport  va fi prezentata activitatea primarului, a viceprimarului , precum si a serviciilor si compartimentelor din cadrul primariei. 1.     SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL Bugetul local a

Citeste mai mult...

SITUATIA PROIECTELOR – COMUNA PIPIRIG – INVESTITII

1.”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 159 PIPIRIG” – finantat prin HG nr. 577/1997, cu o valoare totala de 6.593.000 lei, termen de finalizare in anul 2012. Firma care executa lucrarea – SC EUROCONSTRUCT GROUP SRL Iasi; pana acum ne-a fost alocata suma de 200.000 lei. 2.BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMT –depus la Cancelaria Primului

Citeste mai mult...

Organigrama Pipirig

Functii de demnitate publica – 2 Functionari publici: conducere – 2 executie – 14 Personal contractual: conducere – 2 executie – 21 Politie comunitara: conducere – o executie functii publice – 4 TOTAL: 45 Asistenti personali – 60 Asistent medical comunitar – 1 ORGANIGRAMA SI NUMARUL DE PERSONAL  CONSILIUL LOCAL                 PRIMAR – 1 SECRETAR

Citeste mai mult...

HCL 31/30 august 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT                          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 31  din 30 august 2011   privind stabilirea unor masuri de executare a creantelor si arieratelor stabilite prin hotarari judecatoresti           Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile

Citeste mai mult...

HCL 30/30 august 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 30  din 30 august 2011   privind aprobarea platii cotizatiilor pentru anul  2011, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT si Asociatia Forumul Montan din Romania              Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ;

Citeste mai mult...

HCL 29/30 august 2011

                                       ROMANIA – JUDETUL NEAMT             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 29  din 30 august 2011   privind aprobarea organigramei, statului de functii,  numarul de personal si Regulamentul de organizare si functionare a Politiei locale a comunei Pipirig           Consiliul local al comunei Pipirig,

Citeste mai mult...

HCL 28/30 august 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 28  din 30 august 2011   privind aprobarea transformarii unor functii contactuale prevazute  in statul de functii in functii publice             Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.36 alin.(3),

Citeste mai mult...

HCL 27/ 30 august 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A      Nr. 27  din 30 august 2011   privind alegerea presedintelui de sedinta   Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1) 

Citeste mai mult...

HCL 26/19 iulie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG             H O T A R A R E A      Nr. 26  din 19 iulie 2011   privind rectificarea bugetului  local pe anul 2011              Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finantelor publice

Citeste mai mult...

HCL 25/19 iulie 2011

                                     ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr. 25  din 19 iulie 2011   privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1)  din

Citeste mai mult...

HCL 24/30 iunie 2011

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A      Nr.  24 din 30 iunie 2011   privind aprobarea instrumentarii proiectului  „Modernizare drum comunal DC158 – Pluton, in comuna Pipirig, judetul Neamt”                        Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile: –

Citeste mai mult...