Dispozitie afisaj electoral

 

Citeste mai mult...

HCL nr. 14 din 27 martie 2014

ROMÂNIA JUDEŢUL NEMAT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG Codul fiscal: 2614228 Adresa de email: primaria.pipirig@yahoo.com H O T A R A R E Nr. 14 din 27 martie 2014 privind aprobarea contractării unui împrumut si garantarea unei finantari rambursabile interne în valoare de 650.000 lei În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) şialin.(4) lit. b), art.

Citeste mai mult...

HCL nr. 13 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 13 din 27 martie 2014 privind concesionarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul

Citeste mai mult...

HCL nr. 12 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 12 din 27 martie 2014 privind actualizarea “Listei de inventar” cuprinzand bunurile ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Pipirig Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; Avand in vedere prevederile art.119-124 din Legea administratiei publice locale

Citeste mai mult...

HCL nr. 11 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 11 din 27 martie 2014 privind punerea la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt, a spatiului in suprafata de 21.6 m.p. situat in localul Scolii cu clasele I-VIII Stinca Consiliul local al comunei

Citeste mai mult...

HCL nr. 10 din 27 martie 2014

ROMANIA – JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 10 din 27 martie 2014 privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliul local al comunei Pipirig, judetul Neamt ; In temeiul dispozitiilor art.37 alineat (1) si art.42 , precum si ale art.46 alineat (1) din Legea administratiei publice

Citeste mai mult...

HCL Nr. 9 din 26 februarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 9 din 26 februarie 2014 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Pipirig, `n ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT”   Consiliul Local al comunei Pipirig; Având în vedere : – Adresa nr.

Citeste mai mult...

HCL Nr. 7 din 26 februarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 7 din 26 februarie 2014 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2014 Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având `n vedere prevederile art.4 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.925/2006,

Citeste mai mult...

HCL Nr. 5 din 26 februarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 5 din 26 februarie 2014 privind alegerea președintelui de ședință Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea administrației publice

Citeste mai mult...

HCL Nr. 2 din 23 ianuarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 2 din 23 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile ale art. 19 alin(1)

Citeste mai mult...

HCL Nr. 3 din 23 ianuarie 2014

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E Nr. 3 din 23 ianuarie 2014 privind aprobarea « Programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate în caz de mobilizare și război » Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.

Citeste mai mult...