Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA a conducerii Primariei Comunei Pipirig

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 13 din 3 martie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 13 din 3 martie 2015   privind punerea la dispoziția Direcției Generale de Asistenta Socială și Protectia Copilului Neamț, a spațiului în suprafață de 68,40 m.p. situat în localul Liceului Tehnologic « Ion Creanga », Pipirig    

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 12 din 12 februarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 12 din 12 februarie 2015 privind aprobarea “Planului de acțiuni și de lucrări de interes local”pentru anul 2015, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat  Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 10 din 12 februarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 10 din 12 februarie 2015 privind instrumentarea proiectului, “ Modernizare drumuri comunale DC 158 Pluton 0,020 – 2,00 KM și Strada Slatinei din comuna Pipirig, județul Neamț”, in vederea depunerii spre finantare la: Ministerul Dezvoltarii Regionale

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 9 din 12 februarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 9 din 12 februarie 2015 privind instrumentarea proiectului, “Rest de lucrări a obiectivului Modernizare drum comunal DC 159 Pipirig –Dolia KM 0Â734-9Â300, comuna Pipirig, județul Neamț”, in vederea depunerii spre finantare la: Ministerul Dezvoltarii Regionale si

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 8 din 12 februarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 8 din 12 februarie 2015 privind aprobarea normei de hrană a personalului din cadrul Compartimentului Poliția Locală Pipirig                Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ;            Văzând expunerea de motive nr. 1771

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 7 din 12 februarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 7 din 12 februarie 2015 privind aprobărea bugetului local pe anul 2015 și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii              Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile ale

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 6 din 12 februarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 6 din 12 februarie 2015 privind alegerea președintelui de ședință  Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea administrației

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 4 din 29 ianuarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 4 din 29 ianuarie 2015 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale COMUNA PIPIRIG Consiliul local al comuneiPipirig; Având în vedere prevederile art.4, alin.(1), ale art.13, lit.”a”, și art.14. lit.”a” din Legea nr.

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 3 din 29 ianuarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 3 din 29 ianuarie 2015 privind organizarea rețelei școlare în comuna Pipirig, în anul școlar 2015-2016 Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale

Citeste mai mult...

H O T A R A R E A Nr. 2 din 29 ianuarie 2015

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 2 din 29 ianuarie 2015 privind alegerea președintelui de ședință Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiul dispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1) din Legea administrației

Citeste mai mult...